Moderní docházkový systém

Systém nabízí

Nadstandardní řešení v oblasti docházkových systémů.
Sledování pevné i pružné pracovní doby, ne/rovnoměrné pracovní doby.
Plánování přestávek, dovolených, návštěv lékaře atd.
Napojení na přístupový systém.
Propojení s terminálovými stanicemi, čtečkami biometrie atd.
Výměna dat se systémem mezd.
Systém klient/server s napojením na jednotnou databázi v režimu on-line (či off-line).
Sekundární přístup přes www prohlížeč.
Nezávislost na hardware/software platformě terminálů.
Přístup uživatele přes www prohlížeč (např. Internet Exlorer, Firefox, Google Chrome, Opera atd.).
Samoobslužné funkce s intuitivními tlačítky a výběrem.
Zjišťování plánu směn, ne/vyčerpaných hodin v měsíci, reakce na potřebné změny.
Zadávání docházky v terénu – mobilní webové rozhraní.
Evidence docházky včetně žádosti o dovolenou.
Záznam služebních cest a přesčasů.
Sledování schvalovacího procesu žádostí.
Intuitivní ovládací prostředí pro uživatele i administrátora systému.

Služba VenitCloud vznikla na základě požadavků zákazníků na funkční, uživatelsky přívětivý a finančně dostupný docházkový systém. Tento plně nahrazuje běžné docházkové sešity, docházkové knihy a různé manuální docházkové evidence.

artipa poskytuje docházkový systém VenitCloud jako službu v rámci svých aktivit SaaS (software jako služba). Je nesporné, že  tímto krokem dostává uživatel nejen nadstandardně vybavený produkt, ale také plnou softwarovou i hardwarovou podporu při užívání produktu. VenitCloud slouží nejen pro evidenci pracovní doby, ale také jako evidenční prostředek pro práci přesčas, v nočních hodinách atd. Dle něj může zákazník, jeho administrátor či jeho uživatelé sestavovat plány docházky, dovolených, návštěvy u lékaře a další statusy.

Systém je provozován na serverových prostředcích Poskytovatele. Uživatel může požadovat analýzu ještě před zprovozněním jeho účtu v systému, kterou provádí Poskytovatel zdarma či za symbolický poplatek. Na základě analýzy je následně vytvořena přesná kalkulace a technický popis k nasazení produktu u zákazníka. Poskytovatel řešení následně zodpovídá za zprovoznění všech účtů na řídícím serveru, případné zprovoznění terminálů nebo mobilních jednotek.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  More information about our Cookie Policy