Moderní docházkový systém

Systém nabízí

Nadstandardní řešení v oblasti docházkových systémů.
Sledování pevné i pružné pracovní doby, ne/rovnoměrné pracovní doby.
Plánování přestávek, dovolených, návštěv lékaře atd.
Napojení na přístupový systém.
Propojení s terminálovými stanicemi, čtečkami biometrie atd.
Výměna dat se systémem mezd.
Systém klient/server s napojením na jednotnou databázi v režimu on-line (či off-line).
Sekundární přístup přes www prohlížeč.
Nezávislost na hardware/software platformě terminálů.
Přístup uživatele přes www prohlížeč (např. Internet Exlorer, Firefox, Google Chrome, Opera atd.).
Samoobslužné funkce s intuitivními tlačítky a výběrem.
Zjišťování plánu směn, ne/vyčerpaných hodin v měsíci, reakce na potřebné změny.
Zadávání docházky v terénu – mobilní webové rozhraní.
Evidence docházky včetně žádosti o dovolenou.
Záznam služebních cest a přesčasů.
Sledování schvalovacího procesu žádostí.
Intuitivní ovládací prostředí pro uživatele i administrátora systému.

Služba VenitCloud vznikla na základě požadavků zákazníků na funkční, uživatelsky přívětivý a finančně dostupný docházkový systém. Tento plně nahrazuje běžné docházkové sešity, docházkové knihy a různé manuální docházkové evidence.

artipa poskytuje docházkový systém VenitCloud jako službu v rámci svých aktivit SaaS (software jako služba). Je nesporné, že  tímto krokem dostává uživatel nejen nadstandardně vybavený produkt, ale také plnou softwarovou i hardwarovou podporu při užívání produktu. VenitCloud slouží nejen pro evidenci pracovní doby, ale také jako evidenční prostředek pro práci přesčas, v nočních hodinách atd. Dle něj může zákazník, jeho administrátor či jeho uživatelé sestavovat plány docházky, dovolených, návštěvy u lékaře a další statusy.

Systém je provozován na serverových prostředcích Poskytovatele. Uživatel může požadovat analýzu ještě před zprovozněním jeho účtu v systému, kterou provádí Poskytovatel zdarma či za symbolický poplatek. Na základě analýzy je následně vytvořena přesná kalkulace a technický popis k nasazení produktu u zákazníka. Poskytovatel řešení následně zodpovídá za zprovoznění všech účtů na řídícím serveru, případné zprovoznění terminálů nebo mobilních jednotek.