artipa_EDI

E-fakturace

Hladký průběh automatické výměny obchodních dokumentů

Elektronická fakturace zahrnuje nejen elektronické odeslání či příjem faktur, ale automatizuje celý proces fakturace mezi dodavatelem a odběratelem. V neposlední řadě přináší firmám i úsporu nákladů. Základní podmínkou pro elektronickou výměnu dat je zabezpečení jejich integrity a autenticity. V praxi jsou tyto požadavky zajištěny elektronickou výměnou dat (EDI) s elektronickým podpisem.

Integrita

Zprávu není možné neoprávněně modifikovat. Jedná se o zabezpečení informace proti neautorizované modifikaci.

Autentičnost

Ze zprávy je jednoznačně zjistitelný její autor. Na ABP v sekci Sledování dokladů je možno tuto informaci vždy zpětně dohledat.

Výhody elektronické EDI fakturace

Zkrácení doby splatnosti faktur – zaslané zprávy o potvrzení odesílatele v krátkém čase upozorní na případné chyby ve vystavené faktuře, fakturu je možné okamžitě operativně opravit a znovu odeslat bez prodloužení či nedodržení stanovené doby splatnosti.
Zamezení vzniku chyb a zvýšení důvěryhodnosti obchodních transakcí, automatické načítání údajů do informačního systému výrazně redukuje chybovost, která vzniká ručním zadáváním.
Návaznost elektronického platebního styku – veškeré údaje na platební příkaz se z faktury načítají automaticky, což vede ke zrychlení a zjednodušení procesů spojených s vystavováním platebních příkazů i k redukci chyb vznikajících při ručním zadávání dat

artipa.EDI – zpracování fakturace

Přehlednost

Rychlé a snadné dohledání všech dokladů a souvisejících informací včetně zjištění aktuálního stavu rozpracovanosti a kontrolních EDI zpráv. V neposlední řadě také se spárování v procesu komunikace obchodní dokumentace. Vše online přes ABP portál v režimu 24/7.

Úspora zdrojů

Procesy jako zadávání údajů do počítače, ruční zpracování dokumentů, balení, distribuce nebo archivace probíhají automaticky bez přímého zásahu lidského faktoru. ABP umožňuje díky různým nastavením a modularitě pohodlné rozšíření o další funkcionality nejen pro EDI fakturaci.

Rychlost

Faktura je doručena adresátovi okamžitě, odesílatel vždy obdrží potvrzení o doručení dokumentu a jeho dalším zpracování (kontrola správnosti, zaúčtování atd.). Automatický proces párování dokladů umožňuje, aby likvidace faktur proběhla automaticky.

Archivace

Faktura i další EDI dokumenty jsou díky artipa.BusinessPortal archivovány. Systém umožňuje prokázání nezměněných dokumentů a napomáhá uživateli v bezproblémové komunikaci s finančním úřadem. Sledování EDI dokladů na ABP je uživatelsky oblíbenou službou.

Úspora nákladů

Bez papírů

Veškerá komunikace probíhá elektronicky.

Poštovné

Odpadá zasílání papírových dokladů poštou.

Archivační prostory

Doklady se archivují pouze v elektronické podobě.

Čas

Probíhá plná automatizace obchodních činností.

Zapojení partnerů do systému

Zajišťujeme zapojení obchodních partnerů Uživatele EDI systému artipa.EDI do jednotné komunity v rámci procesu roll-out. Starost o využívání systému vašimi partnery můžete plně přenechat společnosti artipa.

Co obsahuje EDI roll-out?

Projektové řízení.
Komunikace s obchodními partnery a zpracování související agendy a dokumentace.
Instalace komunikačního software ABPC (ABClient) u obchodních partnerů.
Školení partnerů a jejich podpora.
Reportování o průběhu pro majitele roll-out projektu (tzv. SuperUživatele).