SaaS

Software jako služba

SaaS_2020_cz

Náš zákazník již nemusí vynaložit velké finanční prostředky pro nákup vybraného software, systémů či služeb. Dle výběru si zvolí variantu SaaS u každé z nabízených artipa služeb, která mu nejvíce vyhovuje.

O konceptu „Software as a Service“ se poprvé ve světě začalo hovořit v roce 1999 a toto řešení bylo považováno za velice perspektivní téma. I když pojem „Software as a Service“ byl od této doby hojně zmiňován, zkratka SaaS byla poprvé použita o několik let později v knize “Strategic Backgrounder: Software as a Service“ od Software & Information Industry’s eBusiness Division, která byla publikovaná v únoru 2001.

V posledních letech díky navýšení přenosové kapacity internetu a sítí WAN se rozvinul outsourcing informačních systémů hostováním aplikací. Pomocí outsourcingu se různé firmy snaží především vytěsnit maximum aktivit, které nesouvisejí s primárním předmětem jejich podnikání, mimo rámec organizace. Dalšími cíli je zlepšení cash flow, eliminace rizik a rozložení nákladů na software v čase takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečnému jednorázovému finančnímu zatížení. SaaS umožňuje také rozvoj systému bez investic do hardwaru a pouze dochází k nákupu nových licencí na uživatele.