artipa_EDI

Komunikace

Nastavení a produkce

Obchodní sítě

Díky infrastruktuře ABP a GTT Communications je schopen uživatel artipa.EDI komunikovat k jakémukoliv EDI partnerovi na naší planetě. Zároveň si tím tvoří síť svých obchodních EDI partnerů.

Úsporná řešení

Pro uživatele artipa.EDI a jejich partnery dodáváme kvalitní řešení za rozumné ceny. Před nasazením systému s uživatelem analyzujeme jeho potřeby a navrhujeme vždy varianty. Za naším doporučením si vždy stojíme.

Vše na míru

Varianty vždy korespondují s funkcionalitou artipa.EDI a ICT prostředím, které se u uživatele nachází. Jednotlivé varianty mohou být také předmětem funkční specifikace, která je tzv. kuchařkou pro finální nasazení.

Služby EDI VAN operátora

Řešení artipa.EDI umožňuje uživatelům na obou stranách využití Tradičního i Web EDI prostředí. Obě možnosti jsou provozovány na prostředcích ABP (artipa.BusinessPortal)
Řešení artipa.EDI umožňuje uživatelům na obou stranách využití Tradičního i Web EDI prostředí. Obě možnosti jsou provozovány na prostředcích ABP (artipa.BusinessPortal)

artipa.EDItransfer zaručuje dopravu nezkreslené informace k adresátovi v rámci XML a EDI systémů, zálohování a archivaci dat, ale může také vystupovat jako nezávislá třetí strana v případných sporech. Zajišťuje komplexní elektronické poštovní služby pro obchodní partnery v libovolných lokalitách. Každý partner registrovaný v systému má přidělenu vlastní schránku na artipa.BusinessPortalu. Všechny operace přípravy a odesílání fyzických zásilek se provádí ve službě artipa.EDItransfer za vydatného přispění artipa.BusinessPortalu.

letter

Formátování

EDI zpráva je podrobena překladu. Typicky z inhouse formátu informačního systému do EDI formátu EDI zprávy.

monitoring

Kontrola

Dle zadaných podmínek pro EDI formát kontroluje ABP systém automaticky EDI zprávu (podmínky v překladu).

email

Obálka

EDI zpráva je uzavřena a vložena do elektronické odesílací obálky.

calendar

Označení datem

ABP označí EDI zprávu potřebným datem o zpracování.

card

Adresní štítky

Automaticky jsou doplněny adresní štítky pro odesílatele i příjemce.

plane

Odeslání

ABP odesílá EDI zprávu příjemci přes daný EDI kanál a očekává potvrzení přijetí EDI zprávy formou elektronické doručenky.

Podpora EDI komunikace

Společnost artipa umožňuje EDI komunikaci s celou řadou celosvětových provozovatelů a nabízí širokou škálu služeb.

 • Zabezpečený přístup k obchodním informacím
 • Služba EDI mailboxu na artipa.Businessportalu (ABP)
 • Komunikační připojení (ABPClient)
 • EDI standardy – EDIFACT, ANSI X.12, TRADACOM, ODETTE a další
 • XML standardy
 • Auditní testy a reportování
 • Administrace
 • Servisní podpora – HelpDesk / Hot-Line
 • Kontrola úplnosti
 • Integrita systému
 • Outsourcingové zdroje pro podporu rozsáhlých projektů
 • Garance služby (SLA)

Řešení artipa.EDI jsou založena na platformě Microsoft.NET a Linux. V redundantním prostředí na území České republiky, Nizozemí, Německa a Dánska provozujeme několik serverových platforem, která tvoří ovládací centrum celého systému. Všechny firmy se postupem času vyvíjejí a jejich potřeba sofistikovanějšího hardwarového a softwarového systému roste s tím, jak vzrůstají požadavky na EDI technologie, transfery atd.

Nabídka produktů artipa.EDI odráží potřeby v každé fázi rozvoje Uživatele a dává mu možnost plně využít nové obchodní příležitosti, a také využití z toho plynoucích výhod EDI a možnost komunikovat s většími obchodními partnery. Nabídka artipa.EDI podporuje pohyb v celé migrační křivce společnosti a podporu obchodu všech úrovní. S širokou nabídkou řešení a konzultantským servisem, dodáváme kompletní EDI řešení splňující současné požadavky i záměry do budoucnosti.