artipa_EDI

Varianty

Od jednoduchého po složité řešení

Základnou služeb artipa.EDI jsou transfery pro přenos dokumentů od dodavatele k odběrateli a naopak. Není možné dostat například objednávku či fakturu k obchodnímu partnerovi, pokud uživatel nevyužívá jakoukoliv EDI komunikační (transferovou) variantu. Tyto varianty jsou zacíleny na ekonomické subjekty z oblasti Automotive, Retail/Do It Yourself, Logistika, Finance a jiné. O transfery se v plném měřítku stará artipa.EDI a koncovému uživateli služeb předkládá hotové řešení na klíč. Důležitým faktorem v procesech nasazení a efektivního využívání artipa.EDI je také elektronické trackování a archivování všech EDI dokumentů. V takovém případě zákazníci služeb artipa.EDI vždy využívají strukturu služby artipa.BusinessPortal (ABP) na www rozhraní. Samozřejmostí je online přístup v režimu 24/7.

square ABP blue
  • Webové rozhraní pro přístup Web EDI či využití tzv. Tradičního EDI.
  • Integraci umožňující přenos dat mezi vnitropodnikovými systémy uživatele a partnerskými firmami (dodavatel/odběratel).
  • Uživatelé mohou využitím elektronických obchodních standardů neomezeně zasílat obchodní dokumenty z jedné aplikace do druhé, v zájmu zvýšení výkonu existujících obchodních procesů.
  • Díky multikanálové EDI infrastruktuře (vlastní X.400, AS2, OFTP/2 atd.) snižuje zákazníkům výrazně náklady na poskytnuté EDI služby.
  • Trackování a archivaci EDI dokumentů.
  • Automatizaci objednávání produktů a služeb, optimalizaci firemních procesů.
  • Nahrazení papírových dokladů (včetně účetních a daňových).
  • Plnou integraci v rámci informačních systémů (např. SAP, Navision, Helios, EkonomIS, Pohoda, Money, Universus atd.)

ABP zabezpečuje nejen spojení s e-commerce nástroji, ale také funguje jako brána pro propojení ERP systému artipa.Univerus a výměnu obchodních dokumentů na bázi B2B či B2C. Pro skupinu služeb artipa.EDI slouží ABP taktéž jako centrála překladových služeb obchodních EDI dokumentů a jako mozek transferových EDI služeb. ABP je víceúčelovou komponentou umožňující spojení a transfer multikanálovým systémem s možností modulárního rozšíření.