Administrace a pořizování záznamů


Vstupní zařízení

K pořízení záznamu může uživatel využít nejen dotykovou plochu tabletu, ale také klávesnici terminálu pro magnetické karty, čipy nebo jakýkoliv osobní počítač. Biometrická čtečka či PIN kód slouží pro základní přístup uživatele do systému. Terminály mohou být k systému připojeny prostřednictvím lokální sítě, bezdrátově, prostřednictvím zabezpečeného Internetu či díky mobilní síti GSM/3G/4G/5G. Samostatnou kapitolou se stává přístup do systému přes vlastní mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací Venit.


Administrace

Probíhá opět přes www rozhraní. Samozřejmostí je také maximální modularita. Administrátor konfiguruje nejen jednotlivé uživatele systému a skupiny, ale také oprávnění, vstupy a nastavení na  řídícím serveru, kde je použit systém VenitCloud. O úvodní nastavení systému, všech terminálů a databází se může postarat také Poskytovatel.