Funkcionality


Kalendář a směny

Umožňují nastavit jednotlivému uživateli pružnou či nepružnou pracovní dobu, rovnoměrný či nerovnoměrný rozvrh a podmiňuje opatření v součinnosti s aktuálními požadavky plynoucími ze zákona. Každý zaměstnanec následně může kontrolovat svoji dobu či dobu, kterou ještě musí odpracovat do konečného limitu.


Služební cesty

Pomocí tohoto nástroje zaměstnanec plánuje a nechává si schvalovat pracovní, služební cesty mimo i vně působiště zaměstnavatele. Může také docházet k jejímu vyúčtování a doložení všech relevantních dokladů, které souvisí se služební cestou. Systém VenitCloud navíc notifikuje pracovníkovi, co je potřeba doložit a splnit v rámci interních procesů zaměstnavatele.


Pracovní doba a její evidence

Evidujeme a plánujeme pracovní dobu, přesčasy, dovolené, návštěvy u lékaře, přestávky, pracovní cesty a mnoho dalších volitelných aktivit dle stávajících zákonů. K zadávání slouží terminálové stanice, které jsou společně napojeny na jeden centrální databázový uzel, kde dochází k vyhodnocování administrátorem či pověřenou osobou. Pro přístup přes terminálové stanice i administraci se používá mj. i www rozhraní.


Plánování aktivit

V systému VenitCloud je možné plnit různé nadstandardní aktivity jako je například nepřítomnost či dovolená. Pro tuto aktivitu může být různé vysvětlení a taktéž je možné toto zadat. Vše však sleduje systém a nadřízený je požádán prostřednictvím něj o schválení pro svého podřízeného. Zaměstnanec následně online přijímá potvrzení či zamítnutí.


Schvalovací procesy, kontroly a opravy

Schvalovací kroky a procesy tvoří v systému VenitCloud samostatný modul, který pracuje na úrovni schválení pro jednotlivce či pro skupiny. Schvalují nadřízení či administrace systému. Kontrolování případných chyb je ošetřeno na úrovni nadřízeného či administrátora systému a následně těmto funkcím umožňuje opravy chyb či doplnění případných dalších informací.


Propojení s personalistikou a mzdami

Důležitým faktorem pro nasazení služby VenitCloud u zákazníka je propojení s jeho stávajícím systémem pro vedení personalistiky a mezd. Mezi systémy se vyměňují kompletní data o docházce nebo vybrané specifické okruhy. V této chvíli je modul připraven pro spolupráci s řadou mzdových systémů tuzemské či zahraniční výroby. Rozšíření o další systémy je možné na základě požadavku zákazníka. Umožňuje to modulárnost VenitCloud.