Funkcionality


Kalendář a směny

Umožňují nastavit jednotlivému uživateli pružnou či nepružnou pracovní dobu, rovnoměrný či nerovnoměrný rozvrh a podmiňuje opatření v součinnosti s aktuálními požadavky plynoucími ze zákona. Každý zaměstnanec následně může kontrolovat svoji dobu či dobu, kterou ještě musí odpracovat do konečného limitu.


Služební cesty

Pomocí tohoto nástroje zaměstnanec plánuje a nechává si schvalovat pracovní, služební cesty mimo i vně působiště zaměstnavatele. Může také docházet k jejímu vyúčtování a doložení všech relevantních dokladů, které souvisí se služební cestou. Systém VenitCloud navíc notifikuje pracovníkovi, co je potřeba doložit a splnit v rámci interních procesů zaměstnavatele.


Pracovní doba a její evidence

Evidujeme a plánujeme pracovní dobu, přesčasy, dovolené, návštěvy u lékaře, přestávky, pracovní cesty a mnoho dalších volitelných aktivit dle stávajících zákonů. K zadávání slouží terminálové stanice, které jsou společně napojeny na jeden centrální databázový uzel, kde dochází k vyhodnocování administrátorem či pověřenou osobou. Pro přístup přes terminálové stanice i administraci se používá mj. i www rozhraní.


Plánování aktivit

V systému VenitCloud je možné plnit různé nadstandardní aktivity jako je například nepřítomnost či dovolená. Pro tuto aktivitu může být různé vysvětlení a taktéž je možné toto zadat. Vše však sleduje systém a nadřízený je požádán prostřednictvím něj o schválení pro svého podřízeného. Zaměstnanec následně online přijímá potvrzení či zamítnutí.


Schvalovací procesy, kontroly a opravy

Schvalovací kroky a procesy tvoří v systému VenitCloud samostatný modul, který pracuje na úrovni schválení pro jednotlivce či pro skupiny. Schvalují nadřízení či administrace systému. Kontrolování případných chyb je ošetřeno na úrovni nadřízeného či administrátora systému a následně těmto funkcím umožňuje opravy chyb či doplnění případných dalších informací.


Propojení s personalistikou a mzdami

Důležitým faktorem pro nasazení služby VenitCloud u zákazníka je propojení s jeho stávajícím systémem pro vedení personalistiky a mezd. Mezi systémy se vyměňují kompletní data o docházce nebo vybrané specifické okruhy. V této chvíli je modul připraven pro spolupráci s řadou mzdových systémů tuzemské či zahraniční výroby. Rozšíření o další systémy je možné na základě požadavku zákazníka. Umožňuje to modulárnost VenitCloud.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  More information about our Cookie Policy