Jednoduché nasazení – pravidla a kroky


Analýza potřeb a příprava pro nasazení

Poskytovatel se osobně setká se zákazníkem a doporučí mu postup, který reflektuje zkušenosti z předcházejících projektů či zkoušku z online aplikace Venit. Analýza probíhá na základě oboustranné dohody. Může a nemusí být zákazníkem využita. Ve většině případů je poskytována zdarma či za nízký poplatek (dle složitosti řešení či velikosti zákazníka).


Vypracování funkční specifikace

Skládá se z popisu řešení, přesného časového harmonogramu nasazení HW i SW prostředků a konečné ceny (jednorázové i měsíční poplatky). Tuto fázi mohou ignorovat všichni zákazníci, kteří jsou schopni si výše uvedené zajistit svépomocí.


Nasazení HW a SW jednotek systému

Dle popisu z funkční specifikace nebo dle objednávky Uživatele nasazuje Poskytovatel vše v dané konfiguraci. Nasazení je vždy podmíněno smluvním vztahem, který nabízí VenitCloud online či je (u větších zakázek) předmětem písemné tištěné smlouvy.


Test a přechod do ostrého provozu

Po úspěšném nasazení systému dochází k jeho otestování a k přechodu do ostrého provozu. Zákazník může pohodlně využívat základní směry a nastavení.

Příprava směn, pracovní doby všech zaměstnanců a skupin.
Evidence činnosti uživatelů.
Plánování ne/přítomnosti.
Schvalování činností nadřízenými.
Kontrolování stavu, hlídání nastavených limitů, validování.
Schválení a uzavření docházky nadřízenými.
Nastavení nových proporcí docházky na nové období.
Zpracování a odeslání dat do systému mezd a personalistiky.