Projektová dokumentace EDI Šabata

Sabata

Detailní technické informace k projektu

Implementační příručka pro partnery ŠABATA

Registrační formulář pro zapojení do EDI výměny se společností ŠABATA

Přehled EAN kódů poboček či centrály ŠABATA

Potvrzení o započetí EDI výměny se společností ŠABATA